Piškotki - Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja nekatere neobvezne piškotke.

Pravna obvestila

Copyright © 2009-2015 Polet spletni inženiring d.o.o.

Splošni pogoji uporabe spletnega portala www.visitslovenia.net

Z vstopom na spletno stran www.visitslovenia.net potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe, ter da soglašate s tem, da vas njihove določbe zavezujejo.

Omejitev uporabe

Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega portala www.visitslovenia.net, razen v primeru pisnega dovoljenja podjetja Polet d.o.o..

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik spletnega portala www.visitslovenia.net se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Prav tako ne smete ovirati uporabe kateremukoli drugemu uporabniku spletnega portala. Prepovedani so poizkusi pridobivanja nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve spletnega portala, rezervacijskega sistema, strežnika in baz podatkov.

Osebni podatki

Na spletnem portalu www.visitslovenia.net bo podjetje Polet d.o.o. zbiralo nekatere osebne podatke uporabnikov za potrebe rezervacij in nakupov ali za druge namene (dostop do osebnih strani, nagradne igre, statistična obdelava).

Vse zbrane osebne podatke Polet d.o.o. hrani in varuje skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki vključuje predvsem organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Polet d.o.o. pridobljenih osebnih podatkov posameznikov v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namene rezervacije in nakupov in na podlagi izrecne zahteve tistim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Uporabniški računi

Za uporabo določenih storitev na spletnem portalu www.visitslovenia.net morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti za to, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Polet d.o.o. se obvezuje, da bo za posredovane osebne podatke skrbel in jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo, temi splošnimi pogoji in pogoji poslovanja.

Uporabniki in ponudniki turističnih storitev ste odgovorni za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do takšne uporabe spletnega portala prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti podjetje Polet d.o.o.. Polet d.o.o. ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Delovanje strani

Polet d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Povezave z drugimi spletnimi stranmi

Spletni portal www.visitslovenia.net vsebuje tudi povezave na druge spletne strani. Polet d.o.o. nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh spletnih strani, zato ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko zaradi vsebine teh strani ali njihovega delovanja nastale na vašem računalniku.

Pravica do uporabe informacij in podatkov uporabnikov

Polet d.o.o. podpira vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij, predlogov in drugih foto ali video materialov, ki omogočajo nadgradnjo spletnega portala www.visitslovenia.net.

Pri posredovanju teh informacij in podatkov preko spletnega portala, prenašate vse pravice do uporabe le- teh, brez kakršnihkoli omejitev, na podjetje Polet d.o.o..

Spreminjanje vsebin in splošnih pogojev

Polet d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi je omogočena uporaba spletne strani www.visitslovenia.net.

Polet d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojem spletnem portalu.

Polet d.o.o.