Piškotki - Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja nekatere neobvezne piškotke.

Pogoji poslovanja

(zadnja sprememba: 26.3.2013)

Ponudnik turističnih storitev: je turistični subjekt, ki ponuja svoje nastanitvene kapacitete in/ali druge turistične storitve na spletnem portalu visitslovenia.net.

Upravljalec spletnega portala: je podjetje Polet d.o.o., ki s spletnim portalom visitslovenia.net združuje ponudbo in povpraševanje po turističnih storitvah v Sloveniji in z implementiranim rezervacijskim sistemom omogoča neposredno možnost rezervacije nastanitvenih kapacitet in drugih ponudb ter nakup turističnih storitev.

Uporabnik: obiskovalec spletnega portala visitslovenia.net, ki uporablja rezervacijski sistem z namenom zagotavljanja rezervacije nastanitev ter drugih ponudb ali opravljanja nakupov.

Spletni portal: spletni portal visitslovenia.net, na katerem se srečujeta ponudba in povpraševanje po turističnih storitvah v Sloveniji. Nudi tudi možnost neposredne rezervacije oz. nakupa turističnih storitev.

Ti splošni poslovni pogoji veljajo za rezervacije in nakupe preko spletnega portala.

Pogodba o posameznih storitvah se vedno sklene med uporabnikom in ponudnikom turističnih storitev. Upravljalec spletnega portala vam na svojo lastno odgovornost ne ponuja nobenih nastanitvenih in drugih storitev ter garantira le za pravilno delovanje rezervacijskega sistema na spletnem portalu in ne za izvrševanje rezervacij, ki so bile preko tega sistema sklenjene.

Cene storitev določi ponudnik turističnih storitev ter veljajo od dneva objave ponudbe na spletnem portalu. Vse cene na spletnem portalu vključujejo DDV.

V ceni nastanitve ali turističnega aranžmaja so vključene storitve, ki so navedene na spletnem portalu. Dodatne storitve in stroške, ki niso vključene v osnovno ceno je ponudnik turističnih storitev dolžan navesti v opisu kot doplačilo. Cene so objavljene v evrih na dan na osebo ali na dan na nastanitveno enoto, odvisno od tipa nastanitvenih enot. Pri ostalih turističnih ponudbah veljajo cene na paket oz. ponudbo (počitniški paketi, last minute ponudbe, darilni boni).

Ponudnik turističnih storitev si pridržujejo pravico do spremembe objavljenih cen na spletnem portalu. Uporabnikom, ki že imajo potrjeno rezervacijo je zagotovljena cena, ki je veljala ob potrditvi rezervacije. V primeru znižane cene, uporabnik ni upravičen do povračila med ceno po kateri je rezerviral nastanitev in ceno, ki se v trenutno izvedene primerjave nahaja v rezervacijskem sistemu spletnega portala.

Upravljalec spletnega portala si pridržuje pravico razveljaviti rezervacijo / nakup v primeru, da je prišlo do očitne napake pri objavi cene. V tem primeru upravljalec spletnega portala uporabniku vrne plačani znesek v celoti.

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je gost dolžan plačati turistično takso istočasno s plačilom nastanitve. Turistična taksa ni vključena v ceno turističnih storitev, razen, če ni navedeno drugače. Turistično takso se plača pri ponudniku turističnih storitev, in sicer na osebo za vsako nočitev.

Posamezne rezervacije se opravljajo kot:

a) neposredne (on-line) rezervacije brez predhodnega poizvedovanja pri ponudniku turističnih storitev preko spleta. Ob rezervaciji je uporabnik dolžan posredovati vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije in plačati nepovraten strošek delnega predplačila rezervacije, da si zagotovi rezervacijo. Nekateri ponudnki zahtevajo, da se rezervacija v celoti plača takoj, pri čemer veljajo pogoji iz 9. člena: Odpoved rezervacije.

b) rezervacije na povpraševanje/poizvedbo za tiste nastanitve, ki so na spletnem portalu opisane, vendar se je ponudnik turističnih storitev odločil, da za njih ne ponudi možnosti neposredne rezervacije, bodisi v terminih povečanega povpraševanja ali zaradi nezadostne ponudbe nastanitvenih kapacitet.

V tem primeru mora uporabnik poslati povpraševanje, ki ga neposredno prejme ponudnik turističnih storitev. Ponudnik turističnih storitev mora uporabniku v roku 48 ur sporočiti, ali mu bo dal na voljo željene nastanitvene kapacitete. V primeru prostih nastanitvenih kapacitet mora ponudnik turističnih storitev narediti opcijsko rezervacijo za 48 ur - rok v katerem se uporabnik odloči za potrditev opcijske rezervacije preko spletnega portala. Če ponudnik turističnih storitev o razpoložljivosti svojih kapacitet ne odgovori v roku 48 ur ali pa če nastanitev ni na voljo v terminu, ki jo želi uporabnik rezervirati, upravljalec spletnega portala lahko ponudi uporabniku alternativno nastanitev.

Obvestilo o opravljeni rezervaciji bosta ponudnik turističnih storitev in uporabnik, po opravljenem plačilu s strani uporabnika, avtomatsko prejela na elektronski naslov, ki ga bosta navedla.

Za nekatere opravljene rezervacije preko spletnega portala, upravljalec spletnega portala neposredno uporabniku zaračuna strošek delnega predplačila rezervacije, v katerem je že vključen DDV.

Strošek predplačila rezervacije se obračuna za vsako rezervacijo na podlagi končne cene, ki jo mora uporabnik plačati. Ko se izvrši plačilo stroška predplačila rezervacije, upravljalec spletnega portala garantira za uspešno izvedeno rezervacijo.

Strošek predplačila rezervacije se obračuna enkratno ob rezervaciji in je neodvisen od kasnejšega spreminjanja števila nočitev ali storitev ter drugih dejavnikov.

Ponudnik turističnih storitev je dolžan uporabniku ob izvršeni storitvi, rezervirani na spletnem portalu, izdati račun, zmanjšan za znesek stroška predplačila rezervacije. Končno plačilo se izvrši pod pogoji poslovanja ponudnika turističnih storitev, pri katerem je uporabnik realiziral rezervacijo.

Možnosti plačila na spletnem portalu so:

a) Na spletnem portalu se izvede le plačilo stroška predplačila rezervacije, razliko do končne cene plača uporabnik pri samem ponudniku.

b) Nekateri ponudniki zahtevajo, da se rezervacija na spletnem portalu plača v celoti vnaprej. Pri ponudniku turističnih storitev uporabnik plača potem le turistične takse in druge morebitne stroške (zavarovanje, prijavnina, ...).

c) Darilne bone se na spletnem portalu plača v celoti takoj ali po povzetju. Upravljalec spletnega portala dodatno zaračuna še stroške tiskanja, pakiranja in pošiljanja darilnih bonov.

Plačilo za opravljeno rezervacijo ali realiziran nakup je na spletnem portalu možno s plačilnimi karticami, preko plačilnega sistema Pay Pal in s plačilnim nalogom UPN / SEPA. Pri nakupu darilnih bonov je možno tudi plačilo po povzetju. Plačilo se izvede takoj oz. pri plačilu s plačilnim nalogom UPN / SEPA z možnim zamikom 24 ur.

Za dan plačila se šteje dan, ko uporabnik izvrši plačilo preko plačilne kartice ali preko plačilnega sistema Pay Pal. Pri plačilu po povzetju in s plačilnim nalogom UPN / SEPA se za dan plačila šteje tisti dan, ko Polet d.o.o zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu oz. dobi dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu.

Uporabnik lahko odpove svojo rezervacijo preko povezave v prejetem elektronskem sporočilu. Registrirani uporabniki portala bodo imeli možnost neposredne odpovedi rezervacije preko svojih osebnih članskih strani. O morebitni odpovedi bo v tem primeru ponudnik turističnih storitev avtomatsko obveščen na svoj elektronski naslov.

Ob morebitni odpovedi rezervacije, ki je bila plačana v celoti, se obračunavajo storno stroški po sledečem modelu:

  • odpoved več kot 14 dni pred prihodom: povrnitev storno stroškov v višini 80% vrednosti rezervacije;
  • odpoved od 14 dni do 7 dni pred prihodom: povrnitev storno stroškov v višini 60% vrednosti rezervacije;
  • odpoved od 7 dni do 3 delovne dneve pred prihodom v času uradnih ur upravljalca spletnega portala: povrnitev storno stroškov v višini 40% vrednosti rezervacije;
  • odpoved manj kot 3 delovne dneve pred prihodom v času uradnih ur upravljalca spletnega portala ali primer neprihoda (noshow): storno stroški se ne obračunajo;
  • uporabnik je upravičen do povračila storno stroškov v primeru neprihoda ali odpovedi zaradi višje sile v višini 80% vrednosti rezervacije (obvezno uradno pisno potrdilo).

Odpoved rezervacije, ki je bila plačana delno ne prinaša povračila storno stroškov, saj je znesek stroška predplačila rezervacije nepovraten.

Spremembo rezervacije mora uporabnik neposredno sporočiti ponudniku turističnih storitev, kjer ima opravljeno rezervacijo. Kontaktne podatke ponudnika turističnih storitev dobi uporabnik v elektronskem sporočilu, ki ga prejme po opravljeni rezervaciji.

Nakupe darilnih bonov na spletnem portalu uporabnik plača v celoti takoj ali po povzetju. Upravljalec spletnega portala bo uporabniku poslal bon lastne izdelave z vsemi obveznimi podatki, ki ga bo možno vnovčiti v poslovalnicah ponudnika, ki to storitev ponuja oz. na predvideni lokaciji in pod pogoji, ki jih je ponudnik objavil v ponudbi na spletnem portalu. Skupaj z darilnim bonom bo prejel uporabnik tudi navodila, kje in kako unovčiti darilni bon.

Darilni boni so izdani na ime in niso prenosljivi na tretje osebe. Darilni bon je potrebno vnovčiti do roka, ki je naveden na samem bonu. Običajno je to obdobje dolgo 1 leto, ni pa to nujno. Po poteku veljavnosi darilnega bona le-ta ni več vnovčljiv. Bon je vnovčljiv samo enkrat in ga je potrebno predložiti ponudniku turističnih storitev ob koriščenju storitve, za katero je bil darilni bon izdan.

Izdanih darilnih bonov ni možno stornirati. Kupnine ne vračamo. Menjava darilnih bonov ni možna.

Naročene oz. kupljene darilne bone na spletnem portalu, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavila družba Pošta Slovenije, d.o.o.. Darilni boni so posredovani na pošto naslednji delovni dan po prejetju plačila.

Koriščenje vrednostnih darilnih bonov visitslovenia.net poteka skladno z navodili, ki jih uporabnik prejme zraven darilnega bona.

Dobropise lahko uporabniki prejmejo za opravljene rezervacije / nakupe in jih lahko koristijo ob naslednjih rezervacijah / nakupih. V primeru stornacije rezervacije / nakupa dobropisa, pridobljenega iz tega naslova, ni več možno koristiti. V primeru neprihoda (noshow) za opravljeno rezervacijo lahko upravljalec uporabniku izniči vse veljavne dobropise.

Promocijska koda prinaša določen bonus pri rezervaciji / nakupu v obliki popusta, ki se nanaša na določenega ponudnika ali ponudbo.

Promocijske kode in dobropise je potrebno koristiti v obdobju veljavnosti na tretjem koraku rezervacije / nakupa po predhodni prijavi / registraciji. Dobropis in promocijska koda se vedno lahko koristita le do zneska, ki ga je potrebno plačati na portalu.

a) Rezervacijski sistem temelji na elektronskih postopkih, ki so lahko moteni. Zato upravljalec spletnega portala, na katerem se nahaja rezervacijski sistem pri kršitvah obveznosti odgovarja samo v primeru naklepa ali malomarnosti. Če je vzrok za nedostopnost do spletnega portala višja sila ali je razlog na strani tehničnega vzdrževalca strežnika, kjer se rezervacijski sistem nahaja, se stranki strinjata, da nobena od njiju ne bo odgovorna za škodo, ki bi v tem primeru lahko nastala.

b) Ponudnik turističnih storitev se obvezuje, da bo sprejemal rezervacije in nakupe, opravljene preko spletnega portala in uporabniku jamčil turistične storitve ob dogovorjenih pogojih.

c) Ponudnik turističnih storitev ima pravico do spremembe rezervacij v primerih, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. V tem primeru si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu uporabnika, rezervirano nastanitev zamenja s podobno nastanitvijo enake ali boljše kvalitete za enako ceno, kot je imel uporabnik potrjeno ob rezervaciji. V primeru, da uporabnik ne soglaša s ponujeno nastanitvijo, se o nastalih stroških dogovarjata uporabnik in ponudnik turističnih storitev. Upravljalec spletnega portala ne odgovarja za nobeno spremembo rezervacije, ki nastane s strani ponudnika nastanitev.

d) Zavajajoči ali napačni podatki s strani ponudnika turističnih storitev o kategoriji (številu zvezdic) nastanitvenih enot, opremi le teh, legi, oddaljenosti ter drugi podatki imajo lahko za posledico ustrezne reklamacijske zahtevke s strani uporabnikov na znižanje cene. Za nepravilnosti pri izvrševanju zahtev uporabnika, ki izhajajo iz nepravilnosti podatkov, ki jih je ponudnik turističnih storitev posredoval upravljalcu, upravljalec spletnega portala ne odgovarja.

e) Ponudnik turističnih storitev ponuja določene popuste na posamezne starostne razrede obiskovalcev (otroci, seniorji), ki se obračunajo pri rezervaciji. Zato je uporabnik dolžan sporočiti točne podatke glede starosti gostov (pravilna izbira starostnih razredov) v času bivanja pri ponudniku. Napačni podatki o starosti lahko privedejo do zvišanja cene pri samem ponudniku.

a) Nastanitve na spletnem portalu so kategorizirane v skladu s kategorizacijo ministrstva pristojnega za turizem in sicer:

  • hotel in kamp z eno, dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami;
  • motel, penzion, gostišče, apartma-počitniško stanovanje, počitniška hiša in soba z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami;
  • kmetija z nastanitvijo z enim, dvema, tremi ali štirimi jabolki.

Upošteva se kategorizacija, ki jo ima ponudnik turističnih storitev na osnovi veljavnega Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/2008).

b) Posamezni ponudniki turističnih storitev so lahko tudi ocenjeni s strani uporabnikov. Končno oceno ponudnika tvorijo posamezne ocene uporabnikov, ki ocenjujejo ponudnika po več kriterijih. Le tisti uporabniki, ki so koristili storitev ponudnika imajo opcijo ocenjevanja ponudnika. Upravljalec spletnega portala si pridržuje pravico, da ocene uporabnika ne upošteva, še posebej, če obstaja sum pozitivne ali negativne manipulacije. Pri izdelavi ocene uporabnikov se osebni podatki ne upoštevajo in ne shranjujejo.

Uporabnik uveljavlja vse morebitne reklamacijske zahtevke na kraju samem. Uporabnik je dolžan prijaviti reklamacijo neposredno ponudniku turističnih storitev takoj, ko ugotovi nepravilnost, v nasprotnem primeru le-ta reklamacije ni dolžan upoštevati.

Upravljalec spletnega portala ne odgovarja za reklamacijo, ki jo lahko rešita le uporabnik in ponudnik turističnih storitev. V primeru, da reklamacija, kljub sodelovanju ponudnika turističnih storitev pri njenem reševanju na mestu samem, ni bila rešena, upravljalalec spletnega portala ne garantira za rešitev reklamacije.

Dokler ponudnik storitve ne poda dokončnega odgovora na reklamacijo, se uporabnik odreka posredovanju drugih oseb (arbitraže, sodnih ustanov…) in posredovanju informacij v medije.

Upravljalec spletnega portala ne uvršča v prodajo storitev ponudnikov turističnih storitev, ki niso ustrezno registrirani. To velja tudi za ponudnike nastanitev, ki za nastanitev s katero razpolagajo niso pridobili ustrezne nacionalne kategorizacije objektov oz. nimajo urejenih ostali zakonskih predpisov.

Vse navedbe smo zbrali s posebno skrbnostjo. Za morebitne napake, ki so nastale pri zbiranju ali prenosu podatkov, ne prevzemamo odgovornosti. Prenos podatkov, tudi delni, na druge nosilce podatkov ali uporaba podatkov v druge namene, ki tukaj niso predvideni, sta dopustna le z izrecnim pisnim dovoljenjem podjetja Polet d.o.o..

Vse slike na spletnem portalu so simbolične.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.2.2009 dalje, do preklica. Polet d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja.

Polet spletni inženiring d.o.o.
Pod Hruševco 48b
1360 Vrhnika

Polet d.o.o.