Cookies - This website uses some advertising cookies to improve its performance.

Pravne napomene

Copyright © 2009-2015 Polet spletni inženiring d.o.o. (web inženjering)

Opći uvjeti upotrebe internetskog portala www.visitslovenia.net

Ulaskom na internetsku stranicu www.visitslovenia.net potvrđujete da ste upoznati s općim uvjetima upotrebe te se slažete s tim da Vas njihove odredbe obavezuju.

Ograničenje upotrebe

Zabranjeno je mijenjanje, kopiranje, distribucija, emitiranje, prikazivanje, izvođenje, umnožavanje, objavljivanje, licenciranje, stvaranje odvoda, prenošenje ili prodaja bilo kojih podataka, proizvoda ili usluga koji su dio internetskog portala www.visitslovenia.net, osim u slučaju pismene dozvole trvrtke Polet d.o.o.

Ilegalna ili zabranjena upotreba

Kao korisnik internetskog portala www.visitslovenia.net obavezujete se da dotični portal nećete upotrebljavati u nezakonite ili uvjetima upotrebe suprotne svrhe. Upravo tako ne smijete ometati upotrebu bilo kojem drugom korisniku internetskog portala. Zabranjeni su pokusi pridobivanja neovlaštenog pristupa do bilo koje usluge internetskog portala, rezervacijskog sustava, poslužitelja i baze podataka.

Osobni podaci

Na internetskom portalu www.visitslovenia.net će tvrtka Polet d.o.o. skupljati neke osobne podatke korisnika za potrebe rezervacija i kupnji ili u druge svrhe (pristup do osobnih stranica, nagradne igre, statistička obrada).

Sve skupljene osobne podatke Polet d.o.o. čuva i pohranjuje u skladu s odredbama Zakona o čuvanju osobnih podataka (ZVOP-1), koji uključjuje prije svega organizacijske, tehničke i logično-tehničke postupke i mjere uz pomoć kojih se čuvaju osobni podaci, sprečava slučajno ili namjerno neovlašteno uništavanje podataka, njihovu promjenu ili gubitak te neovlaštenu obradu.

Polet d.o.o. prikupljene osobne podatke pojedinaca ni u kom slučaju neće posredovati trećim osobama, osim u svrhe rezervacije i kupnje i na osnovu isključivog zahtjeva onim korisnicima koji imaju za pridobivanje osobnih podataka osnovu u zakonu, osobno odobrenje pojedinca ili ugovorni odnos.

Korisnički računi

Za upotrebu određenih usluga na internetskom portalu www.visitslovenia.net morate obaviti upis, kod kojeg ćete morati posredovati sve zahtjevane podatke za korisnički račun i pri tom prema svojim mogućnostima pobrinuti za to da podaci budu u vrijeme trajanja upotrebe tih usluga ispravni i ažurni. Polet d.o.o. se obavezuje da će za posredovane osobne podatke brinuti i upotrebljavati ih u skladu s važećim zakonodavstvom, ovim općim uvjetima i uvjetima poslovanja.

Korisnici i ponuđači turističkih usluga odgovorni ste za sve aktivnosti obavljene s upotrebom Vašeg korisničkog računa. Prilikom bilo kakve neovlaštene upotrebe ili osnovane sumnje da je do takve upotrebe internetskog portala došlo, o tome odmah morate obavijestiti tvrtku Polet d.o.o.. Polet d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu do koje može doći zbog neovlaštene upotrebe Vašeg računa ili lozinke.

Djelovanje stranice

Polet d.o.o. nije odgovoran za povremeno nedjelovanje stranice, eventualnost netočnost informacija kao i eventualnu štetu zbog upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija.

Poveznice s drugim internetskim stranicama

Internetski portal visitslovenia.net sadrži i linkove na druge web stranice. Polet d.o.o. nema kontrole nad sadržajem i djelovanjem ovih internetskih stranica, zato nije odgovoran za eventualnu štetu koja bi mogla nastati zbog sadržaja ovih stranica ili njihovog djelovanja na Vašem osobnom računalu.

Pravo na korištenje informacija i podataka korisnika

Polet d.o.o. podržava Vaše dobrovoljno posredovanje povratnih informacija, prijedloga i drugih foto i video materiala koji omogućavaju nadgradnju internetskog portala www.visitslovenia.net.

Kod posredovanja tih informacija i podataka preko internetskog portaa prenosite sva prava za korištenje istih, bez bilo kakvih ograničenja, na tvrtku Polet d.o.o..

Promjene sadržaja i općih uvjeta

Polet d.o.o. pridržava pravo na promjene ili aktualiziranje uvjeta, odredbi i napomena pod kojima je omogućena upotreba internetske stranice www.visitslovenia.net

Polet d.o.o. pridržava pravo na promjene sadržaja objavljenih na svom internetskom portalu.

Web site production