Cookies - This website uses some advertising cookies to improve its performance.

Turističke farme & agroturizam

Jeste li siti neprestane gradske vreve i stresnog rada? Da li Vam presjedaju turistička središta nakrcano prepuna ljudi? Skrenite na stranputicu i posjetite slovenska turistička seoska imanja te uživajte u delicijama domaće kuhinje. Uživajte u ljepotama prirode koji vam nudi okoliš i barem na tren zaboravite svakodnevne tegobe.

Web site production